Til undervisere Om os Kontakt
Søg
Forside UndervisningsministerietDansk Institut for Internationale Studier

Forside>Om osPrint

Om DIIS og projektet "Undervisning om Holocaust og folkedrab"
 

 
DIIS sætter i sin folkedrabsrelaterede forskning fokus på de processer, der leder til folkedrab og særligt staters rolle i såvel bekæmpelsen som selve udøvelsen, herunder også det internationale samfunds muligheder for at gribe ind. Dertil har DIIS i kraft af sit mandat en særlig interesse i eftertidens opgør med folkedrab, hvor fokus ligger på europæiske samfunds opgør med Holocaust, og hvad Holocaust har betydet for eftertiden. 


Projektet ”Undervisning i og folkeoplysning om Holocaust og folkedrab”


Som led i projektet ”Undervisning i og folkeoplysning om Holocaust og folkedrab” iværksættes en række undervisningsaktiviteter i forbindelse med Auschwitz-dag – den danske mindedag for Holocaust og andre folkedrab. Projektet finansieres af Undervisningsministeriet og er forankret på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), fordi instituttet varetager forskning i folkedrab og relaterede emner. Projektets målgruppe er elever og lærere i grundskolens udskoling, på ungdomsuddannelserne og på VUC’er. Projektet indebærer ligeledes en folkeoplysende indsats lokalt i Danmark.


Undervisningsprojektets daglige drift på DIIS

Det er DIIS´ forpligtelse at sikre forskningsfaglig tyngde i undervisningsaktiviteterne forbundet med Auschwitz-dag. Projektets daglige drift, herunder udvikling af undervisningsmaterialer, lærerkurser mv., varetages af en række DIIS-medarbejdere med historisk, sociologisk, pædagogisk og kommunikativ baggrund.


Projektets forskningsmæssige forankring på DIIS


I tilgift til den daglige drift har DIIS tilknyttet en følgegruppe bestående af DIIS-forskere med ekspertise inden for folkedrab og relaterede emner, som har en rådgivende funktion i.f.t. projektets indholdsmæssige side. Medlemmerne af følgegruppen bidrager med forskningsfaglige input og perspektiver, der er med til at kvalitetssikre projektets formidlingsaktiviteter.

Følgegruppens medlemmer er:

 • Cecilie Felicia Stokholm Banke, historiker, phd., seniorforsker
  Har bl.a. forsket i danske aspekter af Holocaust, i nutidig antisemitisme og i europæisk mindekultur efter Holocaust og andre folkedrab. Har en bred historisk indsigt i det 19. og 20 århundredes europæiske historie, herunder nationalisme og identitetsproblematikker, menneskerettigheder, demokrati og social forandring. 
 • Robin May Schott, filosof, phd., seniorforsker
  Forsker i feltet post-Holocaust og folkedrabsstudier, kønsrelaterede aspekter af krig, inklusiv massevoldtægt. Arbejder især med filosofiske og etiske analyser af vold og konflikt.
 • Johannes Lang, psykolog, ph.d., Postdoc
  Forsker i folkedrabets socialpsykologi, Holocaust, gerningsmænd og overlevelse i kz-lejre
 • Hans Mouritzen, Dr. Scient. Pol., seniorforsker
  Forsker i udenrigspolitik generelt og  i ’lessons of the past’: Hvordan bestemte historiske traumer (eller succeser) bliver fortolket og brugt i aktuel udenrigspolitik
 • Finn Stepputat, kultursociolog, phd., seniorforsker
  Forsker bl.a. i vold, politiske fællesskaber og borgerskab, befolkningsfordrivelse, konfliktforebyggelse samt i sikkerhed og udvikling.

Om sitet


Dansk Institut for Internationale Studier
Østbanegade 1172100 København Øtel: +45 32 69 87 87fax: +32 69 88 00
folkedrab@diis.dk