Til undervisere Om os Kontakt
Søg
Forside UndervisningsministerietDansk Institut for Internationale Studier

Forside>Lærerforum>Undervisningsmateriale>Efter folkedrabPrint

Undervisningsbog: Efter folkedrab


“Efter folkedrab” diskuterer i elleve kapitler de spørgsmål, der rejses, når en uhyrlig fortid skal bearbejdes. Hvert kapitel behandler temaet ud fra ét fagspecifikt perspektiv og giver elever og lærere et grundlag for diskussion af to udvalgte problemstillinger. Bogen suppleres af kilder og kommenteret bibliografier her på siden.Efter folkedrab er målrettet undervisningen indenfor den nye struktur på de gymnasiale uddannelser og kan bruges direkte i undervisningen eller til inspiration for lærere, der ønsker at tilrettelægge et forløb om emnet.
Forsiden af ''efter folkedrab''
Forsiden af "Efter folkedrab", DIIS 2007
Læs mere
Om bogen (PDF)
Anmeldelse i Psykologiinformation, 2007, 1 (PDF)
Anmeldelse i Religion, 2007, 2 (PDF)
Introduktion til Efter Folkedrab
Kilder og bibliografi til introduktionskapitlet
Kilder og bibliografi til historie
Kilder og bibliografi til filosofi
Kilder og bibliografi til samfundsfag
Kilder og bibliografi til psykologi
Kilder og bibliografi til religion
Kilder og bibliografi til naturvidenskab
Kilder og bibliografi til billedkunst
Kilder og bibliografi til mediefag
Kilder og bibliografi til musik
Kilder og bibliografi til litteratur
Samtidig er bogen oplagt til brug i almen studieforberedelse og kan danne grundlag for et AT-forløb om temaet ”efter folkedrab” med fag inden for humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab – alt efter skolens udbud og ønsker.

Bogens opbygning
Bogen har en udførlig introduktion, der skitserer tankerne med bogen og dens brug i undervisning samt indfører læreren/eleven i temaet ”efter folkedrab” (de to kapitler kan læses her på siden. Se "læs mere" boksen). Derudover har bogen ti kapitler, der dækker ti forskellige fag inden for den gymnasiale struktur. Hvert kapitel er inddelt i tre afsnit. Først en kort introduktion til den vifte af spørgsmål, der kan rejses i det pågældende fag i forbindelse med temaet ”efter folkedrab” efterfulgt af en dybdegående diskussion af to centrale problemstillinger.

Kilder og kommenterede bibliografier

Til hvert af bogens kapitler findes der her på siden to kildetekster samt en kommenteret bibliografi. Alle kilderne er oversat til dansk og illustrerer de problemstillinger, der er beskrevet i kapitlerne. Kilderne er udvalgt ud fra det kriterium, at de er engagerende og fremlægger et særligt synspunkt. Kilderne kan fx bruges til at igangsætte en diskussion i klassen eller en diskussion om kapitlet. De kommenterede bibliografier giver et overblik over relevant dansk og fremmedsproget materiale.
Kilderne findes i "læs mere" boksen. Bibliografier vil blive oploadet hurtigst muligt.

Bogens forfattere


Forfatterne til Efter folkedrab er en bred skare af personer med relevant erfaring inden for de pågældende fag og emner. De har som oftest erfaring med at skrive til eller undervise elever fra ungdomsuddannelserne, og størstedelen er tilknyttet Afdeling for Holocaust- og Folkedrabsstudier. 
For spørgsmål om bogen skriv venligst til folkedrab@diis.dk

Afdeling for Holocaust- og Folkedrabsstudier siger tak til alle, der har givet feedback på bogen. Vi er forsat meget interesseret i at høre fra lærere og elever om bogens og kildernes anvendelighed i undervisningen.

1. oplag er udgivet med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler og Højgaard & Schultz' fond for tidligere tvangsarbejdere.
2. oplag er udgivet med støtte fra Augustinus fonden.


Dansk Institut for Internationale Studier
Østbanegade 1172100 København Øtel: +45 32 69 87 87fax: +32 69 88 00
folkedrab@diis.dk