Til undervisere Om os Kontakt
Søg
Forside UndervisningsministerietDansk Institut for Internationale Studier

Forside>Eksempler på folkedrab>Holocaust>Folkedrabets efterspil>HolocaustbenægtelsePrint

Holocaustbenægtelse 


Til trods for Holocaust er det mest veldokumenterede folkedrab nogensinde, er der mennesker, som afviser, at Holocaust har fundet sted. Disse mennesker kaldes for Holocaustbenægtere. Nogle benægtere siger, at der ikke fandtes gaskamre eller dødslejre, og at antallet af jødiske ofre er alt for højt sat. Andre benægtere påstår, at Hitler ikke beordrede Holocaust og intet kendte til drabet på jøderne. 

Efter 2. Verdenskrig har nynazister og andre grupper forsøgt at så tvivl om, hvorvidt Holocaust har fundet sted. Disse grupper kaldes ”Holocaustbenægtere”, men selv betegner de sig oftest som ”Holocaustrevisionister”. Blandt Holocaustbenægterne findes både enkeltpersoner og organiserede grupper. Benægtelse af Holocaust finder sted af mange forskellige årsager, men er dog hyppigst et resultat af antisemitisme eller højreekstremisme. 

Hvad benægtes?

Holocaustbenægterne fordeler sig på et spekter, hvor ”de hårde” benægtere befinder sig i den ene ende og ”de bløde” benægtere i den anden. De hårde benægtere hævder, at hele Holocaust er opspind, mens de bløde benægtere fastholder, at nok blev jøderne sat i grusomme lejre, behandlet dårligt og en del døde, men seks millioner ofre er stærkt overdrevet. Massakrer og enkelte gasninger skyldes udelukkende ekstremister og var ikke et udtryk for en fastlagt politik i Tyskland. I hele spektret foregår en relativisering af Holocaust i forhold til andre forbrydelser.
Læs mere om Holocaust-benægtelse

Hvorfor benægtes Holocaust?

Holocaustbenægterne er som antydet ovenfor ikke en ensartet masse, og deres benægtelse befinder sig på mange forskellige niveauer. Det er derfor ikke muligt entydigt at begrunde, hvorfor de benægter Holocaust. Centralt i Holocaustbenægtelsen står opfattelsen af Holocaust som en konstruktion eller en opfindelse: ifølge benægterne er nazisternes udryddelse af omkring 6 millioner jøder en myte, som opretholdes af pro-jødiske historikere. Holocaust er opfundet for at afpresse Tyskland for store pengesummer i erstatninger til ofre og for at retfærdiggøre Israels tilstedeværelse i Mellemøsten og jødisk kulturel og økonomisk dominans i verden. Ydermere mener en række benægtere, at Holocaust skal dække over en jødisk sammensværgelse, som går ud på, at jøderne vil dominere verden. 
Læs mere om, hvorfor Holocaust benægtes


En måde at genoplive fascisme?

Efter afslutningen på 2. Verdenskrig ændredes verdens opfattelse af nazisme og fascisme sig. Nazismens nære tilknytning til udryddelsen af omkring seks millioner mennesker umuliggjorde, at denne ideologi fortsat kunne anerkendes. For at genoplive nazismen eller fascismen som legitime og respektable ideologier er det derfor nødvendigt for disse ideologiers politiske tilhængere at "skaffe sig af med" Holocaust. Ved at bevise den jødiske Holocaustkonspiration bliver antisemitisme gjort acceptabel igen.
Læs mere om ideologierne bag Holocaust-benægtelse

Webside om Holocaustbenægtelse


Et stigende antal websider, hvor Holocaust benægtes, og benægteres massive tilstedeværelse i forskellige former for nyheds- og debatfora fik DIIS, Holocaust og folkedrab , til at udvikle et webbaseret undervisningsmateriale om Holocaust-benægtelse. Websiden www.holocaust.dk blev lanceret i januar 2010. Websidens primære mål er at informere om Holocaustbenægtelse og gøre elever på ungdomsuddannelserne i stand til at udpege og gennemskue benægternes argumenter samt deres websider. Dernæst vil siden bidrage til at forbedre elevernes evne til at vurdere websiders troværdighed og lødighed. 
Besøg websiden www.holocaust.dk 

Sine Molbæk-Steensig, Cand. mag. i Dansk og minoritetsstudier, DIIS, 2006

webside om holocaust-benægtelse
Læs mere om Holocaust-benægtelse på DIIS, Holocaust og folkedrabs undervisningswebside om Holocaust-benægtelse

Ordforklaringer

Antisemitisme: Fordomme og had mod jøder
Relativisering: At sammenligne med/gøre mindre betydningsfuld
Fascisme: Nationalistisk og politisk bevægelse/ideologi
Ideologi: En politisk eller religiøs overbevisning fx fascisme eller kommunisme
Lødighed: Seriøsitet/kvalitetDansk Institut for Internationale Studier
Østbanegade 1172100 København Øtel: +45 32 69 87 87fax: +32 69 88 00
folkedrab@diis.dk