Til undervisere Om os Kontakt
Søg
Forside UndervisningsministerietDansk Institut for Internationale Studier

Forside>Fokus>Tilskuer eller beskytterPrint

Fokusartikler om temaet Tilskuer eller beskytterArtiklerne under fokuspunktet Tilskuer eller beskytter beskæftiger sig med, hvordan mennesker gennem deres valg og handlinger indtager forskellige roller under folkedrab. Her rettes fokus på etiske udfordringer og dilemmaer, som mennesker stilles over for, når et folkedrab udspiller sig. Soldater under en international operation, nødhjælpsarbejdere, journalister eller privatpersoner kan under folkedrab komme til at stå i dilemmaer med afgørende betydning for andre menneskers overlevelse. Artiklerne i denne serie fokuserer også på, hvad stater og organisationer som FN eller NATO kan gøre i forhold til overgreb på civile.


Armenien
Karen Jeppe
Redningen af de danske jøder i 1943 er ikke det første eksempel i historien på, at almindelige danskere risikerer livet for at redde fremmede mennesker fra et folkedrab. Den danske Karen Jeppe er én af de glemte helte.
Læs mere

Bosnien
Operation Bøllebank
Med operation Bøllebank brugte FN for første gang tunge våben under en fredsbevarende mission. Dermed afværgede de danske FN-soldater et angreb fra den bosnisk serbiske hær. Kan FN overhovedet undlade at vælge side i en konflikt?
Læs mere

Srebrenica
Over 7.000 bosniske muslimer mistede livet under massakren ved Srebrenica. De hollandske FN-soldater gjorde ikke noget og blev ufrivilligt, og stik mod alle intentioner, tilskuere til en krigsforbrydelse i stedet for beskyttere.
Læs mere

Yasushi Akashi

Under krigen i Bosnien-Hercegovina blev der rejst spørgsmål om FN’s rolle i konflikter. Bør FN anvende magt for at skabe fred, når der er risiko for, at organisationens neutralitet sættes over styr? Skal organisationen være fredsbevarende eller fredsskabende?
Læs mere

Venteland
Den danske regering kunne i begyndelsen af 1990’erne ikke beslutte sig til, hvad man skulle gøre ved de mange bosniske flygtninge. De kom derfor til at sidde længe i uvished om deres fremtid på de danske asylcentre.
Læs mere


Cambodja

Dårlig karma?
Hvad stiller man op med en religion, der holder sagesløse ofre ansvarlige for lidelser, der er blevet påført dem af et diktatorisk regime?
Læs mere

Nye og gamle folk
Kan man stille Cambodjas oprindelige landbefolkning til regnskab for den dårlige behandling byboere fik af De Røde Khmerer? I teksten diskuteres spørgsmålet om angiveri og skyldplacering i Cambodja.
Læs mere

Befriere eller besættere? – Vietnam den upopulære redningsmand
Da den vietnamesiske hær i 1979 indtog nabolandet Cambodja, stoppede den De Røde Khmerers terrorregime, der havde spredt død og ødelæggelse i landet igennem fire år.
Læs mere

Den danske forbindelse – folkemordernes danske venner
I 1978 besøgte danske medlemmer af Kommunistisk Arbejderparti (KAP) Cambodja, mens en brutal kommunistisk revolution med hundredetusinder af dødsofre var i fuld gang.
Læs mere


Holocaust

Ligabørnene – 320 jødiske børn reddet fra nazisternes forfølgelser af danske kvinder 
I 1939 lykkedes det danske kvindeorganisationer at presse den danske regering til at lade jødiske børn komme i sikkerhed i Danmark. Der var tale om korte ophold som plejebørn hos danske familier. Tanken var, at børnene hurtigt skulle videre til Palæstina, hvor de skulle være med til at opbygge et kommende jødisk hjemland. Sådan kom det ikke helt til at gå.  
Læs mere

 

John Rabe
John Rabe var medlem af det tyske nazistparti og havde stor respekt for Hitler. Alligevel reddede den overbeviste nazist tusindvis af civile under japanernes angreb på Kina. Hvordan er disse to ting forenelige?
Læs mere 

Kurt Gerstein
Tyskeren Kurt Gerstein gik ind i nazistiske system for at bekæmpe det indefra, men endte mod sin vilje og overbevisning med at blive medskyldig i folkedrabet på jøderne.
Læs mere

Soldaten Laabs
Den tyske sergent i luftvåbnet Karl Laabs reddede i perioden fra 1941 til 1944 hundredvis af jøder samtidig med, at han arbejdede for nazisterne.
Læs mere

Eutanasi og den katolske kirke

Under Det tredje Rige var den katolske kirke i en situation, hvor den kunne have været beskytter for en udsat gruppe mennesker, men endte med at sende mange tusinde handicappede i døden.
Læs mere


Irak


USA's rolle
USA støttede den irakiske diktator Saddam Hussein, da tusinder af kurderne i Nordirak i 1988 blev dræbt. Penge, udstyr og materiale til kemiske våben blev sendt til Irak fra USA og den vestlige verden i 1980’erne.
Læs mere


Rwanda


Artikel 2004: General Dallaire – alle valg har en pris
Over 800.000 tutsier blev i foråret 1994 slået ihjel i Rwanda af landets hutuer. FN havde en fredsbevarende styrke i området, men denne var slet ikke udrustet til at håndtere et folkedrab.
Læs mere

NGO'er i Rwanda
Bistandsarbejderne var udsendt til Rwanda i den gode sags tjeneste. For at kunne realisere projekterne måtte bistandsorganisationerne samarbejde med hutu-regeringen.
Læs mere


Operation Turquoise

Frankrig sendte i juni 1994 soldater til Rwanda for at stoppe folkedrabet på landets tutsier. Så længe Frankrig reddede menneskeliv, betyder det så noget, at det ikke skete af ren og skær næstekærlighed?
Læs mere

Mediernes ansvar


En Rwanda-rapport lægger et tungt ansvar på de globale medier, når den påpeger, at en tidligere og mere massiv pressedækning af situationen i Rwanda kunne have reddet ti tusinder af menneskeliv.
Læs mere


Stalinisme

Hungersnød – sult som våben 
Under det stalinistiske regimes styre udbrød der i 1932-1933 hungersnød, som fik katastrofale konsekvenser i store dele af Sovjetunionen. Mange millioner mennesker døde af sult.
Læs mere

Den store Terror
I perioden 1937-1938 kulminerede den statslige terror i Sovjetunionen. Omkring 1.500.000 mennesker blev arresteret og næsten 700.000 af disse henrettet.
Læs mere

Den Røde Hær i Østprøjsen – elsk din fjende?
I juni 1941 angreb den tyske hær Sovjetunionen. Soldaterne hærgede, plyndrede og voldtog under deres fremrykning: Det skete som et led i en overordnet plan for at kolonisere Sovjetunionen og dels udrydde, dels slavebinde befolkningen. 
Læs mere
Læs mere

Her kan du finde en samling af øvrige artikler, der behandler etiske spørgsmål omkring temaet Tilskuer eller beskytter

Tilskuer eller beskytter – etiske spørgsmål

Altruisme eller egoisme?

Pligt til at hjælpe?

Grader af skyld

Et lys i mørket


Dansk Institut for Internationale Studier
Østbanegade 1172100 København Øtel: +45 32 69 87 87fax: +32 69 88 00
folkedrab@diis.dk