Til undervisere Om os Kontakt
Søg
Forside UndervisningsministerietDansk Institut for Internationale Studier

Forside>Eksempler på folkedrab>Holocaust>TidslinjePrint

1933

 
30. januar
Adolf Hitler udnævnes til kansler i Tyskland
Februar-marts
Flere voldelige aktioner mod jøder udført af S.A. folk
5. marts
Rigsdagsvalg, hvor nazisterne får 44 % af stemmerne
22. marts
Dachau etableres som den første kz-lejr
1. april
Landsdækkende boykot af jødiske forretninger
7. april
Jøder udelukkes fra statens tjeneste
21. april
Jødisk rituel slagtning forbydes
10. maj
Nazisterne iværksætter afbrænding af bøger skrevet af jøder og anti-nazister
14. juli
Tvangssterilisation af personer med medfødte sygdomme iværksættes
14. juli
Nazi-partiet bliver det eneste tilladte parti i Tyskland
13. september
Undervisning i raceteori gøres obligatorisk i skolerne
22. september
Jøder udelukkes fra deltagelse i kulturelle aktiviteter
14.-19. oktober
Tyskland forlader Folkeforbundet og nedrustningsforhandlingerne

1934

 
26. januar
Tyskland og Polen underskriver ikke-angrebspagt
3. juli
Love forbyder ægteskab mellem tyskere og personer af såkaldt fremmede racer og "defekte" personer af tysk blod.
2. august
Den tyske præsident, Paul von Hindenburg, afgår ved døden. Hitler udråber sig selv til ”Führer” og rigskansler samt øverstbefalende for hæren
19. august
En folkeafstemning stadfæster Hitlers position som Führer i Det tredje Rige
Oktober-november
Arrestationer af homoseksuelle

1935

 
13. januar
Saar-området indlemmes i Tyskland
April
Jehovas Vidner udelukkes fra statens tjeneste og mange arresteres
Maj
Skilte med påskriften "Jøder ingen adgang" sættes op uden for byer, butikker og retauranter
31. maj
Jøder udelukkes fra militærtjeneste
15. september
Nürnberg-lovene, hvorved jøderne mister deres borgerlige rettigheder, bekendtgøres.
Ægteskab og seksuelt samkvem mellem jøder og ikke-jøder forbydes.
14. november
Tillæg til Nürnberg-lovene, hvori det defineres hvem der er jøde
26. november
Sigøjnere (romaer) og "negre" må ikke gifte sig med personer af "tysk blod"

1936

 
7. marts
Tyskland invaderer det demilitariserede Rhinland
17. juni
Heinrich Himmler udnævnes til chef for tysk politi
1. august
De Olympiske Lege åbnes i Berlin
15. oktober
"Ikke-ariske" lærere får forbud mod at undervise i tyske skoler

1937

 
13. september
Jøder i varetægtsfængsel kan løslades, såfremt de forlader Tyskland
21. oktober
Himmler lader forlyde, at jøder, der vender tilbage til Tyskland efter et længerevarende udlandsophold, vil komme i kz-lejr
5. november
Den tyske hær får besked på at forberede sig på krig

1938

 
13. marts
Tyskland annekterer Østrig. Herved kommer 190.000 jøder under nazistisk herredømme.
Voldsomme og brutale jødeforfølgelser følger efter indlemmelsen.
14. juni
Jødiske forretninger og ejendomme skal registreres, så de kan overtages af "ariske" tyskere
15. juni
Massearrestationer og anbringelse i kz-lejre af "asociale" jøder, dvs. jøder som tidligere har været straffet
6. juli
Jøder udelukkes fra flere forskellige erhverv
6.-15. juli
32 nationer diskuterer i Evian det flygtningeproblem, som det nazistiske styre har skabt.
Alle har undskyldninger for ikke at modtage jødiske flygtninge.
17. august
Jøder, som ikke har et udpræget jødisk navn, påtvinges mellemnavnet "Sara" for kvinder og "Israel" for mænd
26. august
Adolf Eichmann åbner emigrationskontor i Wien med henblik på at rense Østrig for jøder
27. september
Det forbydes jødiske advokater at praktisere
29. september
München-aftalen: I et forsøg på at undgå krig accepterer England og Frankrig, at Tyskland annekterer dele af Tjekkoslovakiet
5. oktober
Tyske jøders pas stemples med et stort rødt "J" for jøde
6. oktober
Tyskland annekterer Sudeterlandet (en del af Tjekkoslovakiet, hvor der bor mange tyskere)
28. oktober
17.000 polske jøder, som hidtil har boet i Tyskland, udvises og deporteres til grænsen mellem Tyskland og Polen, hvor de fleste anbringes i flygtningelejren Zbaszyn
7. november
Den unge polske flygtning i Paris, Hershel Grynzpan, reagerer på deportationen af hans forældre ved et attentat på en tysk ambassadesekretær, Ernst vom Rath
9.-10. november
Vom Rath dør, og det bliver signalet til Krystalnatten, hvorunder ca. 30.000 jøder arresteres og sendes i kz-lejre. Jødiske forretninger ødelægges og synagoger nedbrændes. Ca. 100 jøder bliver dræbt
10. november
Italien indfører antisemitiske racelove
12. november
Nazisterne pålægger de tyske jøder en bod på 1 milliard rigsmark for ødelæggelserne under Krystalnatten.
En strøm af anti-jødiske forordninger iværksættes, og "ariseringen" af jødiske virksomheder tager fart. Jøder i kz-lejre får besked på, at de kan løslades, hvis de forlader Tyskland inden 24 timer
15. november
Jødiske børn udelukkes fra tyske skoler
December
Jøder må ikke længere køre bil.
Tvangssalg af jødiske virksomheder tager fart.
Jøder må ikke længere studere eller undervise ved universiteterne

1939

 
Januar
Alle jødiske organisationer bliver opløst ved lov.
Jøder må ikke arbejde i sundhedssektoren
24. januar
Göring etablerer et centralt emigrationskontor for jøder
30. januar
Hitlers taler i Rigsdagen og truer med, at en verdenskrig vil indebære "tilintetgørelsen af den jødiske race i Europa"
21. februar
Tyske jøder skal aflevere smykker og ædelmetaller
15. marts
Tyskland besætter Böhmen og Mähren i Tjekkoslovakiet
29. juni
Omkring 400 sigøjnerkvinder fra Østrig sendes til kz-lejren Ravensbrück
27.-28. april
Tyskland opsiger ikke-angrebspagten med Polen
23. august
Tyskland og Sovjetunionen underskriver ikke-angrebspagt
1. september
Der indføres udgangsforbud for tyske jøder efter kl. 21.00
1. september
Tyskland invaderer Polen, hvor der lever over tre millioner jøder. I kølvandet følger tyske indsatsgrupper, som nedskyder medlemmer af den polske elite, herunder præster, akademikere og jøder.
3. september
2. verdenskrig bryder ud med Englands og Frankrigs krigserklæring mod Tyskland
17. september
Sovjetunionen besætter den østlige del af Polen
20. september
Forbud mod at jøder ejer radioapparater
21. september
SS-officeren Reinhard Heydrich beordrer samtlige jøder i Polen og Tjekkoslovakiet samlet i ghettoer
28. september
Tyskland og Sovjetunionen deler Polen i en vestlig (tysk) del og en østlig (sovjetisk) del
7. oktober
Tvangsforflyttelse af jøder til Lublin distriktet i Polen
8. oktober
Den første jødiske ghetto, Piotrkow, etableres i Polen
23. november
Alle jøder i Generalguvernementet (område mellem det tyske og sovjetisk besatte Polen under SS-administration) skal på tøjet bære en davidsstjerne. Påbudet udstrækkes fra 1941 til at gælde Tyskland og alle tysk besatte lande, med undtagelse af Danmark.
December
Alle polske jødiske mænd mellem 14 og 60 år udskrives til tvangsarbejde
2. december
Eutanasi-programmet (medlidenhedsdrab) iværksættes i Tyskland

1940

 
Januar
De første forsøg med at gasse mentalt syge finder sted på tyske institutioner
24. januar
Al jødisk ejendom i Generalguvernementet registreres med henblik på konfiskation
9. april
Tyskland invaderer Danmark og Norge
30. april
Den jødiske ghetto i Lodz lukkes af for omverdenen. 160.000 jøder spærres inde
10. maj
Tyskland invaderer Holland og Belgien
20. maj
Kz-lejren Auschwitz oprettes i Polen
14. juni
Tyskerne marcherer ind i Paris
18. juni
Hitler præsenterer Italiens diktator Mussolini for en plan om at deportere Europas jøder til øen Madagascar ud for det sydlige Afrika
Oktober
Jøderne i Warszawa samles i en ghetto
3. oktober
Der indføres særbestemmelser for jøder i den tysk besatte del af Frankrig
22. oktober
Registrering af jødiske virksomheder i Holland
28. oktober
Registrering af jødisk ejendom i Belgien
15. november
Warszawas ghetto lukkes af for omverdenen

1941

Holocaust
1.marts
Himmler inspicerer byggeriet i Auschwitz og beordrer en yderligere lejr, Birkenau, opført. Samtidig tillader han kemivirksomheden I.G. Farben at anvende fanger til opførelsen af en fabrik i nærheden af Auschwitz
22. marts
Sigøjnerbørn og "farvede" børn udelukkes fra de tyske skoler
30. marts
Hitler informerer tyske generaler om, at den forestående krig mod Sovjetunionen vil være "en tilintetgørelseskrig"
6. april
Tyskland invaderer Jugoslavien og Grækenland
24. april
Lublin ghettoen lukkes for omverdenen
22. juni
"Operation Barbarossa": Tyskland invaderer Sovjetunionen.
Indsatsgrupper påbegynder massedrab i den østlige del af Polen.
23. juni
Indsatsgrupper iværksætter massedrab i Sovjetunionen
1. juli
Indsatsgrupper indleder operationer i Bessarabien. 160.000 jøder myrdes i løbet af to måneder
20. juli
Ghettoen i Minsk etableres
31. juli
Rigsmarskal Hermann Göring befuldmægtiger SS-sikkerhedschef Reinhard Heydrich til at forberede "den endelige løsning af jødespørgsmålet"
1. september
Nazisternes eutanasi-program afsluttes officielt. Programmet har da kostet ca. 70.000 handikappede livet
1. september
Alle tyske jøder over 6 år skal bære den gule davidsstjerne
3. september
De første forsøg med gasning af russiske krigsfanger udføres i Auschwitz
5. september
Jødiske ghettoer etableres i Vilnius
18. september
Jøder skal søge om tilladelse til at benytte offentlige transportmidler
29.-30. september
33.771 jøder fra Kiev myrdes ved Babi Jar-kløften
15. oktober
Det forbydes jøder fra Tyskland og tysk besatte lande at udvandre
15. oktober
De første deportationer af tyske og østrigske jøder til ghettoer østpå
25. oktober
Adolf Eichmann godkender brugen af mobile gaskamre
1. november
Opførelse af udryddelseslejren Belzec i Polen påbegyndes
24. november
"Mønsterghettoen" Theresienstadt i Tjekkoslovakiet etableres
30. november
30.000 jøder i Riga arresteres og nedskydes
6. december
Sovjetiske styrker indleder modoffensiv ved Moskva
7. december
Japanerne angriber Pearl Harbor, og USA går ind i krigen
8. december
Gasning af jøder påbegyndes i udryddelseslejren Chelmno i Polen
11. december
Tyskland erklærer USA krig
22.-31. december
33.500 jøder myrdes i Vilnius ghettoen

1942

 
16. januar
10.000 jøder sendes fra Lodz ghettoen til udryddelseslejren Chelmno
20. januar
Wannsee-konferencen afholdes. Her planlægges detaljerne i "den endelige løsning på det europæiske jødespørgsmål"
15. februar
Første gasning af jøder med Zyklon B finder sted i Auschwitz-Birkenau
24. februar
Yderligere 30.000 jøder fra Lodz ghettoen sendes til Chelmno
17. marts
Belzec udryddelseslejren indvies
20. marts
To gaskamre i Auschwitz-Birkenau tages i brug
26. marts
58.000 slovakiske jøder deporteres
28. marts
Første transport af franske jøder til Auschwitz
April-maj
Opførelse af udryddelseslejren Sobibor
Maj
Første massedrab i Sobibor
18. maj
New York Times rapporterer, at tyskerne har skudt mere end 200.000 jøder
27. maj
Tjekkisk modstandsbevægelse dræber Reinhard Heydrich
2. juni
BBC rapporterer, at 700.000 jøder er dræbt i Polen
2. juni
Første deportation af tyske jøder til Theresienstadt
12. juni
Tyske jøder tvinges til at aflevere alle elektriske apparater, cykler og skrivemaskiner
1. juli
Jødiske børn i Tyskland forbydes at modtage undervisning
7. juli
Heinrich Himmler diskuterer sterilisation af jødiske kvinder med tyske læger og stiller fangerne i Auschwitz til rådighed for medicinske eksperimenter
15.-16. juli
Første transport af hollandske jøder til Auschwitz
16.-18. juli
Fransk politi arresterer 13.000 statsløse jøder i Paris. 9.000, inkl. 4.000 børn, deporteres til Auschwitz
19. juli
Himmler beordrer alle jøder i Generalguvernementet udryddet inden udgangen af året
22. juli
Udryddelseslejren Treblinka står færdig, og massedeportationer fra Warszawas ghetto til lejren iværksættes
28. oktober
Første transport af jøder fra Theresienstadt til Auschwitz
26. november
De norske jøder deporteres til Auschwitz
17. december
De allierede fordømmer massedrabene og stiller i udsigt, at gerningsmændene vil blive straffet efter krigen

1943

 
18. januar
Væbnet opstand i Warszawa ghettoen
2. februar
Russerne besejrer tyskerne ved Stalingrad
26. februar
De første sigøjnere fra Tyskland transporteres til Auschwitz-Birkenau, hvor de anbringes i en særlig sigøjnerlejr
20. marts
Første deportationer af jøder fra Saloniki til Auschwitz
19. april
Opstanden i Warszawas ghetto
8. maj
Lederne af opstanden myrdes, og ghettoen ryddes
8. juni
3.000 jødiske børn fra Holland og deres mødre deporteres til Sobibor og gasses ved ankomsten
21. juni
Himmler beordrer alle ghettoer i de besatte områder af Sovjetunionen ryddet
28. juni
Fire nye gaskamre med tilhørende krematorier tages i brug i Auschwitz-Birkenau
2. august
Opstand i udryddelseslejren Treblinka
3. september
Belgiske jøder arresteres med henblik på deportation til Auschwitz
23. september
Ghettoen i Vilnius ryddes
1 oktober
Jødeaktionen i Danmark indledes. 481 jøder tages til fange og deporteres til Theresienstadt
Oktober-november
7.000 jøder fra Danmark reddes til Sverige
14. oktober
Opstand i udryddelseslejren Sobibor. Lejren lukkes
18. oktober
1.000 jøder fra Rom deporteres til Auschwitz
21. oktober
Ghettoen i Minsk ryddes

1944

 
19. marts
Tyskland besætter Ungarn
16. april
De ungarske myndigheder registrerer jøderne og konfiskerer deres ejendom
15. maj
Massedeportationer af de ungarske jøder til Auschwitz-Birkenau påbegyndes. Da den ungarske regering den 7. juli standsede transporterne, var der deporteret 437.000 af Ungarns ca. 800.000 jøder. I alt blev 550.000 ungarske jøder myrdet
6. juni
D-dag, de vest-allierede landsætter styrker i Normandiet
20. juli
Mislykket attentatforsøg på Hitler udført af tysk officer
25. juli
Den Røde Hær befrier udryddelseslejren Majdanek
2. august
Sigøjnerlejren i Auschwitz likvideres og knap 3.000 sigøjnere gasses på én nat
7. august
Lodz ghettoen ryddes og ca. 74.000 jøder deporteres til Auschwitz-Birkenau
7. oktober
Opstand i Auschwitz
November
Gasningerne i Auschwitz ophører. For at slette sporene beordres alle gaskamre og krematorier sprængt i luften

1945

 
16. januar
De sovjetiske styrker befrier halvdelen af Budapest
17. januar
De sovjetiske styrker befrier Warszawa
18. januar
SS "evakuerer" Auschwitz, og størstedelen af fangerne tvinges ud på en dødsmarch mod Tyskland
19. januar
De sovjetiske styrker befrier Lodz
27. januar
De sovjetiske styrker befrier Auschwitz
1. februar
40.000 fanger i kz-lejren Gross-Rosen tvinges ud på dødsmarch mod Tyskland
13.-14. februar
Engelske og amerikanske bombardementer af Dresden
11. april
Amerikanske styrker befrier kz-lejren Buchenwald
15. april
Engelske styrker befrier kz-lejren Bergen-Belsen
25. april
Amerikanske og sovjetiske styrker mødes ved Elben
29.-30. april
Sovjetiske styrker befrier kvindelejren Ravensbrück
30. april
Hitler begår selvmord
5. maj
Den sidste kz-lejr – Mauthausen – befries
7. og 8. maj
Tyskland kapitulerer. Krigen i Europa er slut
18. oktober
Retsopgøret mod den nazistiske top indledes i Nürnberg
 

Til top


Dansk Institut for Internationale Studier
Østbanegade 1172100 København Øtel: +45 32 69 87 87fax: +32 69 88 00
folkedrab@diis.dk