Til undervisere Om os Kontakt
Søg
Forside UndervisningsministerietDansk Institut for Internationale Studier

Forside>Eksempler på folkedrab>Stalinismens forbrydelser>KilderPrint

Oversigt over kildemateriale til Stalinismens forbrydelser


Her finder du historiske kilder til Stalinismens forbrydelser, der på hver deres måde dokumenterer nogle af de begivenheder, der fandt sted i Sovjetunionen og østlandene.
 
Gennem kildematerialet bliver det muligt at stifte nærmere bekendtskab med forbrydelsernes karakter, datidens værdier og normer, forbryderne selv, overlevende og ofre.  Kilderne er først og fremmest på engelsk og listet efter, hvilke menupunkter de optræder under: før folkedrab, folkedrab, efter folkedrab, Sovejetunionens historie og fokusartikler.

Før folkedrabet


Lenins aprilteser, 1917
Muligheden for socialisme i et land – Stalin, 1926
Forfatning af 1918
Forfatning af 31. januar 1924
Forfatning af december 1936
Brev om behandling af borgere i retssytemet – 1937
Straffelovens artikel 58, 1934
Uddrag af rapport fra en fuldmægtig i Odessa om forholdene i retssystemet – Juni 1932
Industriproduktion og fem-årsplaner 1927- 1937
Rapport om statistikker og planer for industrien for 1931, udarbejdet af præsidiet for det øverste økonomiske råd, 1. januar 1931
Resolution fra Centralkomiteens Politbureau af 5. januar 1930 om tempoet af kollektiviseringen og dannelsen af kollektiv landbrug
Stalin om industrialiseringen – 19. november 1928
Uddrag af "Det store omsvings år" – Stalin, 1929
Uddrag af "Industrilederens opgaver" – Stalin, 1931
Uddrag af Josef Stalin beretning om resultaterne af den første femårsplan – januar 1933
Effekten af terroren på livet i Sovjetunionen
Før folkedrabet. Kilder med arbejdsspørgsmål 

Under folkedrabet


Tabel: Husdyrbestand 1928 -1936
Tabel: Landbrugsproduktion og levering af korn
Beretning om deportation af familien Andokhin
Tabel: Kollektivisering af landbruget
Brev fra Ordzhonoikidze til Stalin om forholdene på landet 
Dekret fra Centralkomiteen vedrørende terror på landet, maj 1933
Molotov om kollektiviseringen
Rapport om forviste kulakker, marts 1930
Udkast til forordning af Kommunistpartiets Politbureau om likvidering af kulakkerne som klasse, januar 1930
Klage over korninddrivelseskampagnen
Beretning om kornindsamling i 1932
Memorandum om forholdene under hungersnøden 1932-1933
Brev fra Stalin til Molotov vedrørende kornindsamlinger, august 1929
Brødrene Adamowicz genser hjemlandsby i Ukraine i 1934 efter hungersnøden
Molotov om hungersnøden
Resolution vedrørende sortlistning af landsbyer, som ikke kan opfylde sine kornleverancer. December 1932
Præst Tikhons (Shaparov) skæbne 
Eksempler på vilkårlige arrestationer i byerne 
En borger klager over forholdene, anonymt brev 1932
Forskellige fremstillinger af årsagerne til de store udrensninger
Eksempel på kvotesystem
Udrensninger i partiet
Uddrag af "ordinær" sagsakt fra Den store Terror
Instruktioner vedrørende massedeportationer i sommeren 1941
Molotov om deportationer af etniske mindretal
Dokument vedrørende deportation af krim-tatarerne, maj 1944
Rapport om massedeportationer 1949
Øjenvidneberetning: Deporteret som 4-årig
Resolution vedrørende deportation af tyskere fra Ukraine 22. september 1941
Uddrag af Den Øverste Sovjets præsidiums dekret af den 28. august 1941 angående den kollektive
deportation af tyskerne

Molotov om sin kone Polina og hendes arrestation
Folkedrabet: Kilder med arbejdsspørgsmål 


Efter folkedrabet


Uddrag af Khrustjovs hemmelige tale på det sovjetiske kommunistpartis 20. partikongres 25. februar 1956
Artikel om Stalin i Information den 5. marts 2003
Meningsundersøgelse om Stalin foretaget af Fonden, februar 2003
Efter folkedrabet: Kilder med arbejdsspørgsmål:
Dødsdom med underskrifter fra medlemmer af Politbureauet

Aktører

Stalins underskrift på dødsdom over 6600 mennesker 
Dannelsen af det hemmelige politi – december 1917 
Mødereferat med Dzerzjiniskijs kommentarer til oprettelsen af det hemmelige politi
Dokument fra det hemmelige politi om udførelse af dødsdom
Dødsdom udført af det hemmelige politi – maj 1938
Original identifikationsbog fra det hemmelige politi – 1941
En sovjetborgers erindring fra korninddrivelserne 
Uddrag af en landsbylærers dagbog – 1930 
Aktører. Kilder med arbejdsspørgsmål 

Sovjetunionens historie
Prisniveau 1914 – 1917
Forfatning af 23. april 1906
Bolsjevikkernes partiprogram 1903 
Bønskrift til zar Nikolaj 2. den 9. januar 1905 
Øjenvidneberetning til "Den blodige Søndag"
Zar Nikolaj 2.s manifest af 17. oktober 1905
Zar Nikolaj 2. opløser dumaen 
Forskellige syn på oktoberrevolutionen 
Den første provisoriske regering
Zar Nikolaj 2.s abdikation 15. marts 1917
Etablering af det hemmelige politi
Forfatning af 1918 
Befaling om af-kosakisering 1920
Kommunistpartiets Centralkomites hemmelige rundskrivning om forholdet til kosakkerne, 24. januar 1919
Brest-Litovsk aftalen den 3. marts 1918 
Nedkæmpning af bondeopstande 1921
Ordre fra Lenin om undertrykkelse af kulakker
Uddrag af Lenins politiske testamente
Stalin-tale om industrialisering 1930
Udkast til forordning af Kommunistpartiets Politbureau om likvidering af kulakkerne som klasse, januar 1930
Tillæg til ikke-angrebspagten af 23. august 1939
Dokument vedrørende deportationer af Krim-tatarerne 1944 
Uddrag af Den Øverste Sovjets præsidiums dekret af den 28. august 1941 angående den kollektive deportation af tyskerne
Mistillidsresolution over for Gorbatjov, 28. oktober 1990
Uddrag af Khrustjovs hemmelige tale på det sovjetiske kommunistpartis 20. partikongres. 25. februar 1956
Sovjetunionens historie. Kilder med arbejdsspørgsmål 

Fokustekster
Stalin taler om omdannelsen af Sovjetunionen til et industrisamfund
Beskrivelse af forholdene i det hemmelige politis fængsler
Molotov fortæller om Jezjov
Sang om Pavlik Morozov
Teateranmeldelse fra Pravda, søndag den 18. januar 1953


Dansk Institut for Internationale Studier
Østbanegade 1172100 København Øtel: +45 32 69 87 87fax: +32 69 88 00
folkedrab@diis.dk