Til undervisere Om os Kontakt
Søg
Forside UndervisningsministerietDansk Institut for Internationale Studier

Forside>Fokus>Nazistiske menneskeforsøg>Kamp mod plettyfus med dansk vaccinePrint

Kamp mod plettyfus med dansk vaccine


Under 2. Verdenskrig blev plettyfus et stort problem, og i flere lande arbejdede man intensivt på at udvikle en vaccine. Nazisterne brugte KZ-fanger til at afprøve forskellige vacciner, og blandt de nazistiske lægers samarbejdspartnere finder man den danske stats Serum Institut.
 
Det var de primitive forhold ved fronten, der gjorde plettyfus til et alvorligt problem for den tyske værnemagt. Kulden afholdt soldaterne fra at vaske sig og skifte tøj. Plettyfus hærgede også i krigsfangelejre, jødeghettoer og KZ-lejre, fordi nazisterne ikke gav de indespærrede mulighed for at holde sig rene.

Forsøgene i Buchenwald

Med oprettelsen af en Afdeling for plettyfus- og virusforskning i 1941 blev KZ-lejren Buchenwald center for den tyske indsats imod plettyfus. Test af plettyfusvaccine fandt dog også sted i KZ-lejren Natzweiler-Struthof.
 
Fra januar 1942 blev der gennemført systematiske forsøg på fanger i Buchenwald. I den første forsøgsrække blev der testet fire forskellige præparater på i alt 145 fanger; fem fanger døde.

Forsøgslederen Dr. Erwin Ding-Schüler førte dagbog over, hvad der skete på afdelingen, og fangen Eugen Kogon, der arbejdede i afdelingens skrivestue, reddede ved lejrens befrielse dagbogen fra tilintetgørelse og overlod den til de allierede efterforskere. Den rummer bl.a. denne opstilling over plettyfusforsøgene (udateret).

Kopenhagen vaccinen

En af de vacciner, der blev testet i Buchenwald, var dansk. Vaccinen "Kopenhagen (Ipsen)" var produceret på Statens Serum Institut i København, der var en stor producent af vacciner og netop havde udviklet en plettyfusvaccine, som man ventede sig meget af. Tilnavnet Ipsen var en henvisning til Dr. Johannes Ipsen, som var en ledende forsker på Statens Serum Institut. Den københavnske vaccine blev testet i Buchenwald i forsøgsrække nr. 8 fra d. 8.-18. marts 1944. I dr. Ding-Schülers dagbog står der følgende om forsøgene:

"På foranledning af hr. Oberarzt der Luftwaffe, Prof. Dr. Rose blev vaccinen 'Kopenhagen' (Ipsens - murine - vaccine), fremstillet af muselever på Statens Serum Institut i København, testet for sin beskyttelsesvirkning på mennesker, indgivet som intramuskulære injektioner i musculus glutaeus max. Som kontrolgruppe var udtaget 10 personer. Af de 30 personer udgik 4 før den kunstige inficering pga. anden i mellemtiden forekommende sygdom."
Citeret fra Henrik Tjørnelund: Medicin uden grænser. Statens Serum Institut under besættelsen (Syddansk Universitetsforlag, Odense 2007) s.92-93

Vidste man besked i Danmark?

Dr. Rose var en af Tysklands førende epidemologer og blev dømt til livsvarigt fængsel ved Nürnberg-lægeprocessen. Han havde nær forbindelse til det danske Serum Institut og anmodede ved et besøg på instituttet i efteråret 1943 Dr. Ipsen om et antal doser af den danske vaccine mod tyfus. Han ville afprøve den på mennesker i Tyskland. Det er dog ikke bevist, at tyskerne fik den vaccine, de brugte i Buchenwald, fra Seruminstituttet, eller at man her var vidende om, at den blev testet i uetiske forsøg på KZ-fanger. Som det ses af skemaet, døde 6 af de 26 fanger, der deltog i testen af den danske vaccine. Det vides heller ikke, om forskerne i København fik meddelelse om forsøgsresultaterne, da Seruminstituttets arkiv for perioden er gået tabt.

Historikeren Henrik Tjørnelund udgav i 2007 en bog om Seruminstituttets historie under besættelsen. Han argumenterede for, at man på instituttet må have været klar over, hvad der foregik.

Skrevet af lektor Therkel Stræde, samtidshistoriker og underviser ved bl.a. medicinstudiet, Syddansk Universitet;
Lægevidenskabelig konsulent: speciallæge Søren Hess, Odense Universitetshospital.

DIIS februar 2012Læs mere
Henrik Tjørnelund: Medicin uden grænser. Statens Serum Institut under besættelsen (Syddansk Universitetsforlag, Odense 2007). Bogen er udarbejdet på baggrund af et historiespeciale om Statens Serum Instituts samarbejde med tyskerne 1940-45. Forfatterens påstand om, at instituttet var vidende om, at dets plettyfusvaccine testedes på fanger i Buchenwald, gav anledning til offentlig debat:

Indlæg af Statens Serum Institut i webavisen Dagens Medicin
Indlæg af Henrik Tjørnelund i webavisen Dagens Medicin 
 

KZ-lejren Buchenwald


Hvad er plettyfus?
Plettyfus fremkaldes af bakterien Rickettsia prowazekii og forårsager høj feber, udslæt og evt. død. Bakterien overføres af lus.
En sygdom for "undermennesker"
Den symbolske kobling mellem sygdommens bærer, lusen, og de "undermennesker", som nazistisk propaganda fremstillede som skadedyr og lus, gav kampen mod sygdommen høj prioritet. Man havde brug for en virksom vaccine, som kunne immunisere "herrefolket" imod de "racemæssigt mindreværdiges" sygdom. 
Henrik Tjørnelund udgav i 2007 en bog om det Danske Serum Instituts samarbejde med nazistiske læger


Dansk Institut for Internationale Studier
Østbanegade 1172100 København Øtel: +45 32 69 87 87fax: +32 69 88 00
folkedrab@diis.dk