Til undervisere Om os Kontakt
Søg
Forside UndervisningsministerietDansk Institut for Internationale Studier

Forside>Fokus>Oktober 43: De danske jøders flugt til Sverige>Kilder>Jødeaktionens politiske baggrundPrint

Jødeaktionens politiske baggrund


– samarbejdspolitikkens ophørI sommeren 1943 førte den danske utilfredshed med den tyske besættelse til strejker, civile uroligheder og sabotagehandlinger. Fra tysk side var der stor utilfredshed med, at den danske regering ikke kunne holde ro og orden, og den 28. august blev der fra tysk side stillet krav om, at der skulle indføres undtagelsestilstand i Danmark. Undtagelsestilstanden ville bl.a. betyde strejke- og forsamlingsforbud, pressecensur og dødsstraf for sabotører. Den danske regering under Erik Scavenius, afslog de tyske krav, hvorefter værnemagten gennemtvang en militær undtagelsestilstand. Konsekvensen blev, at den danske regering trådte tilbage den 29. august 1943, og at samarbejdspolitikken ophørte.

Indtil samarbejdspolitikkens ophør havde besættelsen ikke i praksis berørt de danske jøder i højere grad end den øvrige befolkning. Den danske regering havde fra begyndelsen gjort det klart, at den ikke ville gå med til at indføre anti-jødiske love. Med samarbejdspolitikkens sammenbrud ændrede vilkårene sig for de danske jøder.

Nedenfor finder du en række centrale kilder, der belyser forløbet, som gik forud for samarbejdspolitikkens ophør, herunder korrespondancen mellem den tyske besættelsesmagt og den danske regering. 


Fokus på Oktober 43
Artikler

Film og lyd

Kilder
Læs om den danske samarbejdspolitik

Tysk krav om undtagelsestilstand i Danmark


Den tyske regerings krav om indførelse af undtagelsestilstand i Danmark. Undtagelsestilstanden betyder blandt andet, at der skal indføres pressecencur og forbud mod at strejke, samt at der skal indføres dødsstraf for sabotagevirksomhed. Kravene er afleveret af den tyske rigsbefuldmægtigede, Werner Best, til statsminister Erik Scavenius den 28. august 1943 kl. 9.
Den danske regerings svar på krav om undtagelsestilstand


Den danske regerings afslag på de tyske krav om indførelse af undtagelsestilstand og dødsstraf. Som begrundelse skriver den danske regering, at undtagelsestilstanden ikke er nødvendig for at genoprette ro og orden i landet, og at det vil ødelægge regeringens muligheder for at holde befolkningen i ro, hvis undtagelsestilstanden gennemtvinges. Afslaget er afleveret den 28. august 1943 kl.15.30.Werner Best til Berlin efter dansk afvisning


Telegram fra den tyske rigsbefuldmægtigede, Werner Best, til Rigsministeren i Berlin efter den danske regerings afvisning af det tyske krav om undtagelsestilstand. Best orienterer om, at den danske regering har afvist de tyske krav og opfordrer til, at tyskerne gennemtvinger undtagelsestilstand i Danmark og afskediger den danske regering. Telegrammet er afsendt den 28. august 1943.Tysk bekendtgørelse om undtagelsestilstand i Danmark


Bekendtgørelse den 29. august 1943, hvori Hermann von Hanneken, som var øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark, proklamerer den militære undtagelsestilstand. Undtagelsestilstanden betyder blandt andet, at der indføres dødsstraf. Beslutningen om at indføre undtagelsestilstand forklares med, at de danske myndigheder ikke længere er i stand til at opretholde ro og orden i Danmark.Før og efter 29. august


Artikel bragt i det illegale blad, Frit Danmark, september 1943.
I artiklen beskrives og forsvares det stigende omfang af sabotagehandlinger og dansk modstand, som gik forud for samarbejdspolitikkens ophør. Skribenten mener, det er en fordel, at samarbejdspolitikken er brudt sammen, fordi der nu er skabt 'rene linjer' i dansk politik, forstået på den måde, at den formelle magt nu er overtaget af dem (besættelsesmagten), der længe har haft den reelle magt i landet.Udlandet om Danmark


Artikel bragt i det illegale blad, Frit Danmark, september 1943.
I artiklen bringes forskellige uddrag af den frie verdens presse og radioudsendelser om Danmark og den 29. august, hvor samarbejdspolitikken brød sammen. Danmark fremstilles som et modigt lille land, der har rejst sig til kamp og trodset nazisternes undertrykkelse.
Dansk Institut for Internationale Studier
Østbanegade 1172100 København Øtel: +45 32 69 87 87fax: +32 69 88 00
folkedrab@diis.dk