Til undervisere Om os Kontakt
Søg
Forside UndervisningsministerietDansk Institut for Internationale Studier

Forside>Fokus>Oktober 43: De danske jøders flugt til Sverige>Kilder>JødeaktionenPrint

Jødeaktionen


Efter samarbejdspolitikkens sammenbrud i slutningen af august 1943 var Danmark uden en fungerende regering, og centraladministrationen blev varetaget af ministeriernes departementschefer og direktører. Den uformelle leder for dette departementschefstyre var udenrigsministeriets direktør, Nils Svenningsen, som varetog kontakten til de tyske myndigheder gennem bl.a. den tyske rigsbefuldmægtigede, Werner Best.

Nedenfor er en række centrale kilder, der belyser forløbet, der gik forud for aktionen mod de danske jøder.


Fokus på Oktober 43
Artikler

Film og lyd

Kilder


Læs om samarbejdspolitikken og jødeaktionen

Notat af udenrigsministeriets direktør 31. august 1943

Nils Svenningsen, som var departementschef og direktør i udenrigsministeriet, har noteret, at Mosaisk Trossamfunds protokoller er blevet beslaglagt. Protokollerne indeholder fortegnelser over samtlige medlemmer af den jødiske menighed. Den tyske rigsbefuldmægtigede, Werner Best, har over for Nils Svenningsen forsikret, at beslaglæggelsen ikke kan ses som et varsel om en snarlig aktion mod jøderne.

.Werner Best til Berlin 8. september 1943

Telegram fra den tyske rigsbefuldmægtigede, Werner Best til udenrigsministeriet i Berlin. Werner Best opfordrer til, at der findes en løsning på jøde- og Frimurerspørgsmålet i Danmark.
Notat af udenrigsministeriets direktør 18. september 1943

Nils Svenningsen, som var departementschef og direktør i udenrigsministeriet, har noteret, at han har talt med Friedrich Stahlmann, som arbejdede i det tyske gesandtskab. Friedrich Stahlmann har forsikret, at den aktion, hvori Mosaisk Trossamfunds protokoller blev beslaglagt, intet som helst har at gøre med jødespørgsmålet.General von Hanneken til den tyske hærledelse 20. september 1943

Telegram til værnemagtens overkommando (OKW) fra general Hermann von Hanneken, som var øverstkommanderende for Værnemagten. Hermann von Hanneken meddeler, at Adolf Hitler har bifaldet Werner Bests opfordring om at løse jødespørgsmålet i Danmark.
Notat af udenrigsministeriets direktør 25. september 1943

Nils Svenningsen, departementschef og direktør i udenrigsministeriet, skriver, at han har haft møde med formanden og næstformanden for den jødiske menigheds repræsentantskab, som er bekymrede for de danske jøders sikkerhed. Svenningsen har opfordret dem til at fraråde de danske jøder at flygte, fordi den tyske rigsbefuldmægtigede, Werner Best, har garanteret over for Svenningsen, at jødespørgsmålet ikke har været rejst i Danmark.Notat af udenrigsministeriets direktør 27. september 1943

Nils Svenningsen, som var departementschef og direktør i udenrigsministeriet, har noteret, at han forsøger at berolige stemningen blandt de danske jøder, som lytter mere og mere til rygterne om, at tyskerne er i færd med at iværksætte anti-jødiske foranstaltninger.Fra Berlin til Werner Best 28. september 1943

Eksprestelegram fra udenrigsministeriet i Berlin til den tyske rigsbefuldmægtigede, Werner Best. I telegrammet står, at den tyske Rigsudenrigsminister, Joachim von Ribbentrop, har besluttet, at deportationen af de danske jøder skal sættes i værk nu, og at aktionen skal begrundes med de seneste sabotagehandlinger.Werner Best til Berlin 28.september 1943

Telegram fra den tyske rigsbefuldmægtigede, Werner Best til udenrigsministeriet i Berlin. Werner Best skriver, at deportationen af de danske jøder vil blive gennemført natten mellem den 1. og 2. oktober, hvis det skib, som skal fragte jøderne, er ankommet.Werner Best til Berlin 29.september 1943

Telegram fra den tyske rigsbefuldmægtigede, Werner Best til udenrigsministeriet i Berlin. Werner Best fortæller, at han er blevet kontaktet af Nils Svenningsen, som var departementschef og direktør i udenrigsministeriet. Nils Svenningen har spurgt ind til, hvorvidt rygterne om en aktion mod jøderne er sande. Werner Best skriver, at et dementi af disse rygter vil virke beroligende.Werner Best til Berlin 1. oktober 1943, afsendt kl. 10.15

Telegram fra den tyske rigsbefuldmægtigede, Werner Best til den tyske udenrigsminister, Joachim von Ribbentrop. Werner Best beskriver, hvornår og hvordan aktionen mod de danske jøder skal gennemføres og opfordrer til, at de internerede danske soldater løslades umiddelbart efter aktionen for derved at mildne den danske befolkning.Werner Best til Berlin 1. oktober 1943, afsendt kl. 19.30

Telegram fra den tyske rigsbefuldmægtigede, Werner Best til den tyske udenrigsminister, Joachim von Ribbentrop. Telegrammet indeholder en skrivelse fra den danske konge, som er blevet bekendt med rygterne om den planlagte deportation af de danske jøder. Kongen advarer mod følgerne af anti-jødiske foranstaltninger.Notat af udenrigsministeriets direktør 1. oktober 1943

Nils Svenningsen, departementschef og direktør i udenrigsministeriet, har noteret, hvordan han den 1. oktober har afleveret et brev fra kongen, som skal videretelegraferes til Berlin (se kilden "Werner Best til Berlin 1. oktober 1943, afsendt kl. 19.30"). Videre har han noteret, at han sent om aftenen den 1. oktober bliver gjort opmærksom på nattens aktion mod de danske jøder. Han forsøger at standse deportationerne ud af landet ved at tilbyde, at de danske myndigheder kan stå for interneringen af jøderne.Werner Best til Berlin 2. oktober 1943

Telegram fra den tyske rigsbefuldmægtigede, Werner Best, til udenrigsministeriet i Berlin. Werner Best skriver, at jødeaktionen er blevet gennemført. Desuden udstedes en række forordninger for de jøder, som stadig befinder sig i landet, samt for de personer, som hjælper de danske jøder.1600 danske jøder og 125 danske kommunister ført til Tyskland

Artikel bragt i det illegale blad, De Frie Danske, oktober 1943.
Artiklen er skrevet som reaktion på aktionen mod jøderne natten til den 2. oktober 1943, hvor ca. 200 jøder blev fanget i Københavnsområdet. Artiklen gengiver også det tilbud om eksil til de danske jøder, som den svenske regering har tilbudt den tyske regering forud for aktionen.Jøderne

Artikel bragt i det illegale blad, Frit Danmark, oktober 1943.
Artiklen er skrevet som reaktion på aktionen mod jøderne. Artiklen fortæller om den harme, aktionen medførte hos danskerne, og forsvarer de sabotagehandlinger, som gik forud for samarbejdspolitikkens ophør.Jødeforfølgelserne

Artikel bragt i det illegale blad, Land og Folk, særnummer 7. oktober 1943.
Artiklen er skrevet som reaktion på 'Jødeaktionen', som nazisterne gennemførte natten til den 2. oktober 1943, hvor ca. 200 jøder blev fanget i Københavnsområdet.Danske massprotester hos tyske representanter

To artikler bragt i den svenske avis, Dagens Nyheter, 12. oktober 1943.
De svenske aviser dækkede også historien om aktionen mod de danske jøder. I artiklerne fra Dagens Nyheter gengives en række protester fra danske politikere, foreninger og organisationer.De danske jøder var blevet advaret

Artikel af Peter Petersen, bragt i B.T., 2. oktober 1945.
Artiklen er et interview med rabbiner Marcus Melchior. Han beretter om forholdene for de danske jøder under besættelsen, advarslen til det jødiske samfund om en forestående aktion samt flugten til Sverige og hjælpen fra almindelige danskere. Marcus Melchior fortæller bl.a., at han blev advaret om aktionen mod de danske jøder gennem en bekendt til socialdemokraternes formand, Alsing Andersen, og at han dagen efter videregav denne advarsel i synagogen i København.Dansk Institut for Internationale Studier
Østbanegade 1172100 København Øtel: +45 32 69 87 87fax: +32 69 88 00
folkedrab@diis.dk